عراق، حمایت عبدالمهدی از مرجعیت و مطالبات تظاهرات کنندگان

به گزارش وبلاگ گفتگو، نخست وزیر عراق امروز بر ادامه کوشش های جدی دولت خود برای برآورده کردن خواسته های تظاهرات کنندگان تأکید کرد.

عراق، حمایت عبدالمهدی از مرجعیت و مطالبات تظاهرات کنندگان

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ گفتگو به نقل از رسانه های عراق، عادل عبدالمهدی اعلام نمود: تحرکات جوانان کودتا نیست، بلکه موج فراگیری از اعمال آگاهی ملت ما است.

وی اضافه نمود: با وجود تمام شهدا از نیروهای امنیتی و تظاهرات نمایندگان، ملت ما در نهایت پیروز است.

عبدالمهدی گفت دولت خود را قدرت مافوق اراده ملت و نهادهای قانون اساسی نمی داند.

نخست وزیر عراق توضیح داد ما بسته اصلاحی جدیدی را اجرا خواهیم کرد.

دولت مجبور شد برای جلوگیری از تبلیغ خشونت و توطئه علیه کشور، اینترنت را محدود کند.

متن بیانیه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق که در حمایت از سخنان و رهنمودهای روز گذشته مرجعیت عالی دینی به این توضیح است:

قشرهای مختلف مردم ما روز آدینه هشتم نوامبر به بیانات مرجعیت عالی دینی در نجف اشرف گوش فرا دادند، این اظهارات تاکیدی بر خطبه آدینه گذشته بود که بر حق تظاهرات مسالمت جو برای بیان رای خود با آزادی و اطمینان کامل و منزوی کردن عناصر خرابکار و طرف های داخلی و خارجی که به دنبال منحرف کردن تظاهرات از جهت مسالمت آمیز تصریح می کرد و نیز بر اهمیت بهره بردن از این فرصت ارزشمند برای انجام اصلاحات ریشه ای برای مبارزه با فساد و اصلاحات وزارتی، خدماتی، مالی، امنیتی، انتخاباتی و قانون اساسی تصریح نموده تا جهت فعالیت دولت اصلاح گردد تا آن را در چارچوب طبیعی به عنوان دولت خدمتگزار و ناظر و حامی منافع ملت و نه منافع حاکمان یا احزاب و گروه های سیاسی که به قدرت چنگ زده اند، قرار دهد، ملت ما اعم از غیرنظامیان و نظامیان در استقبال از خطبه مبارک مرجعیت تظاهرات کردند به ویژه آنچه به عنوان فرصت ارزشمندی قلمداد شد که نباید از دست داد.

تظاهرات فقط در میدان التحریر یا دیگر میادین تظاهرات برگزار نشد، بلکه همچنین و اساسا در هر خانه و خانواده و در نفس و عقل هر عراقی رخ داد و همیشه نقطه تحول بزرگ و آگاهانه در مبارزه ملت ما در جهت پیروزمندانه اش قلمداد خواهد شد، ملت ما شاهد جنبش های فراوانی بود که انقلابیون بزرگ اعم از نظامیان و غیرنظامیان آن را رهبری کردند، ولی این اولین بار است که جوانان، جنبشی را به پیش می برند که گوشه و کنار کشور را تکان داده و تمام رفتارها و اعمال اقدامات ما را تکان داده است تا ما را به سمت بازنگری کامل در اوضاع کلی کشور و در جهتهای فعلی و آینده وادار کند.

این جنبش پیروزمندانه شروع شد و هرگز انتها نخواهد یافت، زیرا با توجه به دستاوردهایی که خیلی سریع کسب کرد، پیروز باقی خواهد ماند و منجر به اصلاحات بزرگ خواهد شد، این تظاهرات علیه کسانی که منافع خاصی دارند، نیست، بلکه موج فراگیر و کوبنده ای از اعمال بیداری و آگاهی ملت ما و جنبش رو به رشد جوانان با توجه به آرزوها و منافعی است که به همراه دارد. تمام کوشش ها برای دور زدن این جنبش که جانفشانی های ارزشمندی در این راه اجرا شده یا منحرف کردن آن به هر شیوه ای یا کشاندن آن به سمت جاده خشونت و خرابکاری بی نتیجه بوده است، و ملت ما در نهایت با همبستگی جوانان و نیروها و با نظارت و راهنمایی مرجعیت عالی دینی و افراد مخلص در کشور برای تحقق اهداف بزرگ و ارزشمندی که این جنبش به خاطر تحقق آن به راه افتاده پیروز شده است.

اما دولت خود را قدرت مافوق اراده ملت و نهادهای برخاسته از قانون اساسی نمی داند، بلکه خود را قدرتی بر اساس اصول و موسساتی می داند که به وضوح به وسیله ابزارهای دموکراتیک که مردم انتخاب نموده اند، روی کار آمده است و چنین جنبش هایی جهتها را در صورت بروز انحراف، اصلاح می نماید، ما کاملا در این زمینه اتفاق نظر داریم که نقایص و خلل بزرگی وجود دارد که مستلزم اصلاح گسترده بوده و هیچ گریزی از آن وجود ندارد، جنبش فرصت ارزشمند جوانان به راه افتاده و هرگز نخواهد مُرد. - ما تظاهرات مسالمت آمیز مردمی را از مهمترین رخدادهایی می دانیم که پس از سال 2003 در کشور شکل گرفته است و دولت تمام توان خود را برای اجرای خواسته های تظاهرات نمایندگان به کار خواهد گرفت و معتقد است که این تظاهرات از مهمترین ابزارهای فشار و نظارت برای تحقق اصلاحات مطلوب و اهداف مدنظر است.

- تظاهرات به فشار بر گروه های سیاسی و دولت و قوای مقننه و مجریه و قضائیه برای اصلاح جهتها و پذیرش تغییرات یاری نموده و یاری خواهد نمود و همانطور که تظاهرات جنبشی برای بازگشت به حقوق طبیعی ملت است، ادامه تظاهرات باید در خدمت به بازگشت زندگی به روال طبیعی باشد که مطالبات مشروع در این فضا محقق می گردد.

- دولت و مقامات قضایی به تحقیقات در مسائل مربوط به شهدا و مجروحان اعم از تظاهرات نمایندگان و نیروها ادامه خواهند داد و هیچ بازداشتی از تظاهرات نمایندگان در بازداشتگاه ها باقی نخواهد ماند و هر کس که ارتکاب جنایات کیفری از سویی آن اثبات گردد از هر طرفی که باشد، محاکمه خواهد شد و هر کس دست به تعدی یا آدم ربایی زده باشد یا بازداشت خارج از چارچوب قانون و مقامات قضایی انجام داده باشد، تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و دولت، حقوق کامل شهدا را خواهد داد و با تمام امکانات و توان به مجروحان رسیدگی خواهد نمود.

- با خواسته های مردمی برای تغییرات وزارتی فراگیر یا محدود برای خروج از نظام سهمیه بندی و برای اینکه نهادهای ما جوان تر و کارامدتر و شفاف تر باشد، روبرو هستیم و ما تاکید کردیم که حتما در راستای پاسخگویی به این خواسته ها دست به تغییرات مهمی در کابینه خواهیم زد.

- گروه های سیاسی و احزاب گروه های مهمی در هر نظام دموکراتیک هستند و جانفشانی های زیادی از خود نشان دادند، ولی در دام اقدامات اشتباه فراوانی افتادند، احزاب را ملت انتخاب می نمایند تا بر اساس شیوه های تعیین حکومت نمایند، و آنها را برای تسلط یا در انحصار دریافت قدرت یا سیطره بر دولت یا جامعه انتخاب ننموده اند.

- دنیای دیجیتال(اینترنت) حقیقتی مدرن و حقی برای همگان و وسیله ای برای شنیدن صداهای سرکوب شده و دیدگاه های آزاد است و مقامات برای دفاع از حقوق مردم مجبور می شوند گاهی آن را محدود نمایند، وقتی می بینند که از آن به عنوان وسیله ای برای تبلیغ خشونت و نفرت پراکنی و توطئه علیه وطن و به تعطیلی کشاندن زندگی عمومی که-این نیز حق همه شهروندان است- سوء استفاده می گردد، هنگامی که بعضی حق دنیای دیجیتال(اینترنت) را مطالبه می نماید، دیگران نیز خواستار ادامه زندگی هستند که دنیای دیجیتال(فضای مجازی) آن را به سبب سوء استفاده بعضی به زیان اکثریت مختل نموده است. فضای مجازی با توجه به ماهیتی که دارد از سوی بسیاری از کشورها به گونه ای تحت کنترل است که ضمن استفاده از فواید آن، از ضرر و زیان آن جلوگیری گردد، ولی ما هنگامی که تحقق این مسئله بنا به دلایل و شرایط متعدد فراهم نشد، مجبور شدیم تصمیمات موقتی را برای محدود کردن استفاده از فضای مجازی به منظور ایجاد تعادل دقیق میان حقوق و خواسته های متعارض و مورد نزاع اتخاذ کنیم، همانطور که هنگام برگزاری امتحانات(مدارس و دانشگاه ها) برای جلوگیری از تقلب یا در دوران سوء استفاده از فضای مجازی برای نفرت پراکنی و خشونت و تروریسم چنین محدودیت هایی اعمال می گردد، البته این محدودیتها تا حد امکان به صورت موقت اتخاذ شده تا کوشش های جدی برای اصلاح کلیت امور همانند کشورهای دیگر صورت گیرد.- علاوه بر بسته اصلاحاتی که از سوی دولت و مجلس نمایندگان صادر شد که ما به طور جدی برای اجرای آن کوشش می کنیم، بسته اصلاحی دیگری وجود دارد از جمله جدولی برای کاهش حقوق مسئولان ارشد کشور به نصف و نیز تغییراتی در پایه های حقوقی پایین و تحقق بیشتر سطح عدالت اجتماعی و اجرای نظام جبران اجتماعی به طوری که هیچ عراقی زیر خط فقر نماند و نیز اجرای تامین اجتماعی و حقوق کار و بازنشستگی تا برابری در کارکنان بخش خصوصی با بخش دولتی به وجود آید.

-ما همچنین به اجرای بسته اصلاحاتی که دولت و مجلس نمایندگان تصویب کردند، ادامه خواهیم داد که شامل اصلاحات فراوانی در قانون اساسی و مسائل امنیتی بهویژه اجرای ماده 237 و منع به کارگیری هر گونه سلاح خارج از دولت و اینکه هر گروه مسلح که خارج از سیطره دولت فعالیت کند، غیرقانونی قلمداد شده و با آن مقابله صورت می گیرد. همچنین در مورد آنچه درباره مبارزه با فساد و پیگرد ثروت های انباشت شده مسئولان و معرفی هر کس که باید به دادگاه عالی مرکزی برای مبارزه با فساد تحویل گردد و نیز باید به حل مسائل مربوط به بیکاری و توزیع زمین و بهبود خدمات رسانی و فراهم کردن عدالت بیشتر و حرکت به سمت پروژه هایی در بخش های واقعی و مبارزه با هرج و مرج و مسائل دیگر اشاره نمود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

به "عراق، حمایت عبدالمهدی از مرجعیت و مطالبات تظاهرات کنندگان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "عراق، حمایت عبدالمهدی از مرجعیت و مطالبات تظاهرات کنندگان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید